Corporate Governance

Zoekt u een klankbord voor uw bedrijf? Zonder hiervoor iemand te willen aanwerven, maar met kennis van zaken en door zijn/haar uitgebreide netwerk uw bedrijf mee kan helpen groeien als lid van een Raad van Advies, of Raad van Bestuur, neem dan zeker contact op.​

Onze Managing Director, zelf GUBERNA Certified Director, kan na een grondige intake zeer goed inschatten hoe u denkt over Corporate Governance of Deugdelijk Bestuur binnen uw KMO, en kan via zijn netwerk op zoek gaan naar de voor uw bedrijf meest geschikte kandidaat.

Corporate Governance of Deugdelijk Bestuur zijn “KEY”
Hoewel het begrip “corporate governance” alledaags wordt, is het niet eenvoudig om dit concept ondubbelzinnig te definiëren. In essentie heeft governance te maken met management, controle, verantwoording en toezicht. Het doel is om de managementstructuren en de besluitvormingsprocessen van een onderneming efficiënter te organiseren, te objectiveren en transparanter te maken. Goed bestuur is dus geen doel op zich maar een middel om de bedrijfsstrategie te realiseren.

“Goed bestuur heeft te maken met hygiëne en niet met gezondheid” (dixit Koen Geens, ex federaal minister van Justitie)

Goed bestuur gaat over “de juiste dingen doen en de dingen goed doen … op het juiste moment”. Wat ‘goed’ is voor een bedrijf, is sterk afhankelijk van de missie en visie van het bedrijf, de prioriteitsinteresses die worden weergegeven en de waarden die worden gerespecteerd. Uiteraard spelen ook de zakelijke omgeving en de aard van het bedrijf een belangrijke rol. Ondanks deze verschillende interpretatie, is goed bestuur gebaseerd op een aantal essentiële bouwstenen, zoals ‘verantwoording’, onafhankelijke ‘checks and balances’, voldoende transparantie …. deze concepten zijn van toepassing op elk type organisatie, waar ook ter wereld.

Op zoek naar een lid voor jullie Raad van Advies

GUBERNA, het Instituut voor Bestuurders, wil goed bestuur promoten in al zijn dimensies en voor alle soorten bedrijven, zowel de beursgenoteerde als de KMO bedrijven. Het doet dit zowel door sensibilisatie, informatie en training. Om dit doel te bereiken, vormen GUBERNA en zijn leden een dynamisch platform voor het uitwisselen van ervaringen en het overdragen van kennis over governance. Daarnaast beschikt GUBERNA over een “Pool of Talent” van waaruit ervaren bestuurders, vanuit hun expertise, kunnen ingezet worden om al uw vragen te beantwoorden op het vlak van bestuursmandaten, opleiding, coaching en consultancy.


WOMEN ON BOARD, het Corporate Governance platform voor vrouwen. Meer dan 300 getalenteerde dames, specialisten op het vlak van financiën, digitale technologie, strategie, wetenschappen, HR, …, staan klaar om jullie Raad van Bestuur of Raad van Advies eens vanuit een “vrouwelijk” standpunt toe te lichten. Samen met hen, streven wij bij Rialto Executive Search ook naar een genderevenwicht in de diverse adviesraden of raden van bestuur.

Waarom uw zoektocht aan Rialto toevertrouwen?

  • Wij hebben de ervaring om een evenwichtige Raad van Advies of Raad van Bestuur te helpen samenstellen.
  • Wij zorgen voor complementariteit, en diversiteit binnen uw Raad van Advies of Raad van Bestuur.
  • Wij speuren naar de ontbrekende kwaliteiten om een aanvulling te kunnen zijn voor het operationele management team.
  • Wij stellen enkel bestuurders voor met een bewezen trackrecord waarbij referentieonderzoek deel uitmaakt van onze diensten.
Contacteer ons om via ons uitgebreid netwerk van zelfstandige bestuurders een oplossing te vinden voor de versterking van uw Raad. Absolute discretie is gewaarborgd.