Onze opdrachtgevers

Wenst u een hoger opgeleide (technische) professionele of academische Bachelor, Master (Ing/Ir.) of een wetenschappelijk (PhD) profiel aan te trekken, dan is Rialto Recruitment uw uitgelezen gesprekspartner. In diverse sectoren – zoals life sciences, I(C)T, automatisering, engineering, bouw, automotive, chemie, voeding – bieden we bedrijven optimale (HR)oplossingen aan.

Vanuit onze ervaring en expertise streven we naar een perfecte match in het spanningsveld van de behoefte aan hooggekwalificeerde technische resources bij bedrijven enerzijds en de competenties van potentiële medewerkers anderzijds.

Onze manier van werken:

  • Analyse van functie en bedrijf, gesprek met leidinggevende, hr-verantwoordelijke, andere relevante contactpersonen
  • Opstellen van een functieprofiel rekening houdend met de vereiste technische kennis en relevante competenties, bepalen van de wervingsmethode
  • Zoektocht naar de juiste kandidaat via diverse kanalen: online advertentie, eigen en andere databases, direct search
  • Gedragsgericht interview waarin gepeild wordt naar de vereiste competenties, motivatie en verwachtingen. Het geven van informatie aan de kandidaat over functie en bedrijf
  • Rapporteren over geschikte kandidaten aan de opdrachtgever
  • Tijdens het proces worden alle betrokkenen regelmatig geïnformeerd over de voortgang, verschillende stadia in de procedure kunnen via een ontsloten klantenportaal in real-time gevolgd worden
  • Verdere opvolging van de kandidaat na aanwerving (na 3 en na 6 maanden)

Consultancy:
Veel bedrijven hechten enorm veel belang aan TALENT management. En in plaats van nieuwe medewerkers aan te werven, hebben zij een uitgebouwd programma om bestaande medewerkers te begeleiden naar het nemen van meer verantwoordelijkheid, en hen zo meerdere promotiekansen aan te bieden. Ook hier kunnen wij helpen om competenties in kaart te brengen, assessments op te zetten om ervoor te zorgen dat medewerkers geen verkeerde keuze maken of promotiekansen missen bij hun huidige werkgever. Hiervoor introduceren we jullie graag bij ons zusterbedirjf  Ascento.

Onze troeven in een notedop
  • gespecialiseerd selectiebureau voor technische, commerciële en management functies
  • persoonlijke aanpak met hoger opgeleide en ervaren consultants
  • uitgebreid aanbod aan services via vaste aanwerving, interim management, executive search en freelance detachering