Assessments

Aanvullend bij een rekrutering, of met het oog op verdere talentontwikkeling van uw medewerkers, kan op assessment centers beroep worden gedaan, met het oog op een bijkomende objectieve evaluatie. Meerdere mogelijkheden kunnen we hier aanbieden, gaande van academisch onderbouwde computertesten to diepgaande halve of volle dagen durende assessment centers waar meerdere assesoren worden voor ingeschakeld.

Voor computergestuurde profielanalyses, bestaande uit een vragenlijst (150 vragen), werkt Rialto Recruitment samen met talentoday of stellen wij u graag voor aan ons zusterbedrijf Ascento die zich specialiseren in assessment, asessment centers, development centers, en dit via een zeer sterk consultancy team.

Met onze computertesten kunnen we een profielschets maken van onze kandidaten, of uw medewerkers zet het oog op de verdere talentontwikkeling binnen het bedrijf. Meerdere rapporten kunnen hiervoor opgesteld worden.
MyPrint One Page Report
Een momentopname van de soft skills van een persoon, inclusief een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van een persoon op het gebied van persoonlijkheid, motivatie en gedrag.
Premium Report met persoonlijkheidsradar
Dit is waar persoonlijke data van medewerkers “informatie over mensen” wordt. Dit rapport schetst de eigenschappen van de softskills die mede het succes bepalen van de medewerker in zijn/haar bepaalde functie, terwijl het de leidinggevenden houvast en begeleiding bieden bij aanwerving, carrièreplanning, training en promotiebeslissingen.
Collaboration Report
Een tool voor het verbeteren van één-op-één samenwerking en productiviteit op de werkplek. In de samenwerkingsrapporten van Talentoday Manager worden de softskills van de medewerkers en/of leidinggevenden, en groeps-DNA geanalyseerd om organisaties te helpen effectievere, veerkrachtige teams op te bouwen.
Groeps DNA report
Een soft skills-tool voor het identificeren en maximaliseren van de teamsynergie en die tevens op algoritmen gebaseerde kandidaat-matching en profielontwikkeling biedt. In slechts een paar seconden heb je een uitgebreid en gedetailleerd profiel dat de persoonlijkheid, motivaties en gedragingen van een persoon onderzoekt en deze afzet ten opzichte van de DNA van de groep waarmee moet samengewerkt worden.

ASCENTO


Voor de assessments werken we samen met ASCENTO, onze zustermaatschappij binnen de AGILITAS en PROMAN groep. Zij bieden vanuit meerdere provincies dags-assessment centers aan waar meerdere assessoren dieptegesprekken en voeren, en/of oefeningen uitwerken, om de match te kunnen bepalen tussen de kandidaat en de functie waarvoor deze kandidaat wordt aangeworven. Ook in het kader van talentmanagement, doorgroei van collega’s in bedrijven (promoties), kunnen deze assessments een beeld geven van de sterktes, zwaktes, leerpunten van de diverse kandidaten.

ASCENTO focust op talent mobility vanuit een totaalbenadering: talent aantrekken, behouden, ontwikkelen, oriënteren en heroriënteren lopen vloeiend in elkaar over. Zo streven ze ernaar om elk talent binnen een organisatie in te zetten naar hun maximale toegevoegde waarde. Met meer dan 35 jaar ervaring vindt Ascento voor elke organisatie en elke situatie een passende HR-oplossing op maat. Het is dan ook niet voor niets hun ambitie om een waardevolle partner te zijn voor klanten, kandidaten en freelancers.

Het hoofddoel van een assessment of development center is om een selectie van interne of externe kandidaten objectief te kunnen observeren en screenen.
De doelstelling? De competenties van de kandidaat zo objectief mogelijk toetsen aan de functie, de bedrijfswaarden en de visie van uw organisatie. Dit kan individueel of in groep gebeuren. Hoe gaat het in zijn werk?

In samenspraak met u bepalen we op voorhand een set van competenties. Uw eigen competentiemodel komt daarbij zeker van pas, aangevuld met input uit het Ascento competentiehandboek.

Tijdens elk assessment worden minstens twee assessoren betrokken, die samen tot een weloverwogen rapport en advies komen.

Een assessment biedt de kans om sterktes en eventuele ontwikkelingspunten van de potentiële kandidaat in kaart te brengen. Wij leveren u een objectief rapport en advies en voorzien rechtstreekse feedback aan de kandidaat.
Verschillende formules zijn mogelijk. Full day assessments, half day assessments en online assessments met behulp van remote-interviewtechnieken.