Disclaimer

Welkom op de website van Rialto Recruitment NV. Bij het gebruik van materialen van deze website (raadpleging, gebruik of downloads), gaat u ermee akkoord onze voorwaarden na te leven en er zich toe te verbinden.

Informatie over het auteursrecht: Copyright© Rialto Recruitment NV – Alle rechten voorbehouden.
U mag documenten en grafische afbeeldingen van onze site downloaden, bekijken, kopiëren en afdrukken met inachtname van de volgende punten: (1) de documenten mogen uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, informatie- en niet-commerciële doeleinden; en (2) de documenten mogen geenszins gewijzigd of aangepast worden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, mag u van deze website geen informatie geheel of gedeeltelijk gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, overnemen, publiceren, in licentie geven, afficheren, versturen of verdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rialto Recruitment NV, of zijn respectieve partners waar op de website naar verwezen wordt.

Elk gebruik van de software van deze website en de bijbehorende documentatie is onderhevig aan de voorwaarden van een softwarelicentieovereenkomst tussen u en Rialto Recruitment NV. U moet de licentieovereenkomst lezen en instemmen met de voorwaarden voordat u de software installeert of gebruikt. Alle rechten, aanspraken en belangen die niet uitdrukkelijk worden toegekend zijn voorbehouden.

Rialto Recruitment NV is een handelsmerk en andere Rialto Recruitment NV-productnamen, dienstnamen, slogans of logo’s waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn handelsmerken van Rialto Recruitment NV of zijn respectieve partners. Deze laatste worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden gebruikt en kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Rialto Recruitment NV, worden alle materialen, commentaar, respons of informatie verzonden naar Rialto Recruitment NV via deze website of in verband met deze website beschouwd als niet-confidentieel en eigendom van Rialto Recruitment NV. Door deze materialen, commentaar, respons of informatie naar Rialto Recruitment NV te versturen, stemt u ermee in dat Rialto Recruitment NV alle rechten, eigendomsrechten en belangen verwerft van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met deze materialen, commentaar, respons of informatie. Het staat Rialto Recruitment NV vrij deze materialen, commentaar, respons of informatie onbeperkt te gebruiken.

Links naar websites van derden. Deze website kan hyperlinks naar websites bevatten die buiten de controle van Rialto Recruitment NV vallen. Rialto Recruitment NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Een link naar de webpagina’s van derden betekent ook niet dat Rialto Recruitment NV de inhoud of het gebruik ervan ondersteunt of er verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

RIALTO RECRUITMENT NV IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE DOOR WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF GEBRUIKSVERLIES, OPGELOPEN DOOR U OF DERDEN, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING OF ONRECHTMATIGE DAAD, VEROORZAAKT DOOR UW BEZOEK AAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE GELINKTE WEBSITE OF UW GEBRUIK ERVAN.
RIALTO RECRUITMENT NV BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TEN ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN AAN DEZE WEBSITE OF DE PRODUCTEN OF PROGRAMMA’S BESCHREVEN IN DEZE WEBSITE AAN TE BRENGEN EN DEZE BIJ TE WERKEN.