Privacy verklaring

Privacy Policy
(eerste wijziging op 16 december 2020 op de initiële versie van 25 mei 2018)

Uw privacy is belangrijk voor ons !
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Rialto Recruitment NV met ondernemingsnummer BE 0864.327.012 (kantoor te 2800 Mechelen (HQ), Stationsstraat, 120.

In het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving van 25 mei 2018, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation), informeren wij u dan ook graag via deze Privacy Policy over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze websites of uw communicaties met ons via onze websites, e-mail, telefoon, sociale media of overige kanalen.

Door gebruik te maken van onze websites gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van toepassing voor Rialto Recruitment en de aan haar gelieerde bedrijven.

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt:

U kunt onze website anoniem bezoeken en op die manier meer over ons te weten komen.
Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent het gebruik van onze website, zoals:
 • browser type,
 • duur van het bezoek,
 • opgezochte pagina’s etc..
 • IP-adressen (deze informatie is niet direct tot je identiteit herleidbaar)
Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren.
Wij verzamelen enkel persoonsgegevens indien er vrijwillig een e-mailadres wordt verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het?
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen of uw vragen te beantwoorden. U kunt u altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief, uw e-mailadres wordt dan per kerende uit ons bestand verwijderd.

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter nooit verstrekken aan derden.

Google Analytics:
Rialto Recruitment NV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe iemand van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om voor ons bedrijf bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo te instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Cookies:
Op onze websites maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

Om Cookies van derden te weigeren, is de manier waarop afhankelijk van het type browser wat u gebruikt. We raden dan ook aan het stappenplan van desbetreffende browser te consulteren op het internet.

Hyperlinks:
Voor je gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Rialto Recruitment van toepassing zijn op de activiteiten die u op deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Like-knop van Facebook
Onze bedrijfspagina van Facebook en ook andere van onze communicatievormen (o.a. mailfooter) bevatten een Like-knop.
Indien u op deze knop klikt worden uw persoonlijke internetgegevens (IP-adres en browsegegevens) automatisch doorgegeven aan het Amerikaans bedrijf Facebook.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat Facebook uiteindelijk met die gegevens doet.

Als u niet wil dat uw ‘likes’ worden gebruikt voor advertentiedoeleinden dan kan u dit instellen via uw advertentievoorkeuren in de instellingen van Facebook. Op die pagina kan u zien welke informatie Facebook gebruikt om aan te bieden aan adverteerders. U kan zelf ook beheren hoe Facebook uw likes gebruikt en of u wenst dat die al dan niet getoond worden aan anderen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Als kandidaat indien je niet door ons bent bemiddeld of hebt gewerkt.
Als werkzoekende worden uw persoonsgegevens zoals naam en voornaam, adres, geslacht, email, telefoonnummer, geboortedatum, CV, werkervaring, opleiding, … bij ons geregistreerd in onze kandidatendatabase wat zelf AVG compliant is.

Deze gegevens hebben we gekregen doordat wij u gecontacteerd hebben of door uw registratie op onze website. Op dat moment vragen wij u en geeft t de expliciete toestemming om deze gegevens te gebruiken om de voor uw gepaste betrekking te vinden.

We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op sociale media (vb. LinkedIn) en hierbij zou blijken dat u voor ons de juiste contactpersoon bent om mee in gesprek te gaan in kader van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden enkel mits uw expliciete toelating doorgestuurd naar onze klanten (werkgevers) met als doel een gepaste betrekking voor u te vinden in het kader van een lopende vacature waarvan de zoektocht aan ons werd toevertrouwd.

Daarnaast kunnen wij de data ook doorsturen naar derde partijen waarmee wij samenwerken om assessments te organiseren. Het is mogelijk dat onze wervingsdiensten uw persoonlijke gegevens gebruiken om referenties te bevestigen en/of de nodige onderwijs- en achtergrond controles uit te voeren.

Uw gegevens zijn beschikbaar tot 5 jaar na het laatste contact. Wij vragen daarvoor expliciet uw toestemming via e-mail na ons laatste contact. U kunt hierbij ook een expliciete datum geven tot wanneer u uw gegevens beschikbaar wilt houden. Dat kan ook een periode zijn die verder in de toekomst ligt dan 5 jaar.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: om uw sollicitatie en/of interesse voor onze vacatures en interim projecten te registreren, om contact met u te onderhouden over zaken, zoals recruitmentactiviteiten, beschikbare vacatures, loopbaanmogelijkheden en de verschillende contactmomenten in een selectietraject.

U krijgt vervolgens telkens een jaar na ons laatste contact weer een e-mail-bevestiging van ons waarin we uw toestemming hiervoor vragen.

Indien u niet meer bemiddeld wil worden, kunt u uzelf altijd direct uitschrijven. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld. Uw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd. In het geval dat wij uw gegevens hebben verwijderd bestaat uiteraard altijd nog de mogelijkheid dat wij een contactpoging ondernemen op basis van publiek beschikbare data.

Als kandidaat indien u wel door ons bent bemiddeld of via ons hebt gewerkt.
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband of 5 jaar na bemiddeling of einde van tijdelijke inzet.

Indien u niet meer bemiddeld wil worden, dan kunt u dit aangeven. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld. Uw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd, met uitzondering van die gegevens welke via specifieke wetten een langere en wettelijke bewaartermijn voorschrijven. Het gaat dan om de volgende situaties:
 • Gegevens uit de loonadministratie die fiscaal van belang zijn: 7 jaar (na uitdiensttreding).
 • Loonbelastingverklaringen: 7 jaar (na uitdiensttreding werknemer).
 • Kopie identiteitsbewijs: 7 jaar (na uitdiensttreding werknemer).
Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken:
Wanneer u op zoek bent naar een job, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:
 • u te helpen een geschikte job te vinden;
 • met u te communiceren over openstaande functies en de voortgang van eventuele sollicitaties;
 • uw gegevens te bezorgen aan geschikte toekomstige werkgevers, op voorwaarde dat u ons daarvoor specifiek de toestemming hebt gegeven;
 • uw meldingen te bezorgen (job alerts) over openstaande functies waarvan wij denken dat die u zouden kunnen interesseren;
 • u te helpen en te adviseren tijdens uw zoektocht naar een nieuwe job;
 • u feedback te kunnen vragen over onze diensten;
 • en onze verplichtingen aan onze klanten te kunnen naleven wanneer u een job krijgt aangeboden.
Als u ons als werkgever vraagt om met u samen te werken, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:
 • u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden;
 • u verslagen te bezorgen over het werk dat wij voor u uitvoeren;
 • u advies te geven aangaande relevante diensten en producten;
 • u informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt; en
 • u feedback te vragen over onze diensten.
Persoonsgegevens van zakelijke relaties.
Rialto Recruitment NV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en om opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van zijn contactpersonen.

Rialto Recruitment NV kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens consulteren indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling, en dit vanuit een oogpunt van gerechtvaardigd belang voor beide partijen.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ons bedrijf diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Indien de zakelijke relatie is beëindigd, en de ‘klantrelatie’ over is, bewaren wij de contactgegevens van deze relaties nog tot 2 jaar na het laatste contact. Indien je niet wil dat wij uw contactgegevens bewaren kunt u dit ten alle tijden aangeven. Uw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd.


Ondernemingen binnen het concern die toegang hebben tot de persoonsgegevens
Rialto Recruitment maakt deel uit van de Franse HR-groep Proman, samen met Agilitas Group. Het is in het kader van deze vennootschapsstructuur dat gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens van onze kandidaten kunnen geraadpleegd worden door de ondernemingen die deel uitmaken van PROMAN meer specifiek Agilitas Group, en dit in het kader van hun erkende activiteiten als bureaus voor arbeidsbemiddeling.

De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de begeleiding van de kandidaat naar een gepaste job.

De grondslag voor het toegang verlenen van de persoonsgegevens aan Agilitas Group is het gerechtvaardigd belang. Agilitas Group zal een eerste maal contact opnemen met de kandidaat en enkel met diens uitdrukkelijke toestemming zal Agilitas Group de kandidaat opnemen in een selectieprocedure.

U kan de privacyverklaring van Rialto Recruitment NV en de Agilitas Group raadplegen via deze link.


Uw rechten op inzage en/of wijzigen of verwijderen van gegevens:
U heeft recht op inzage en wijziging van de over uw geregistreerde persoonsgegevens.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Rialto Recruitment NV of met de DPO van Agilitas Group.

Recht van bezwaar
U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen. Bij de uitoefening van dit recht zult u via uw contactpersoon of mail moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen. Bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor nieuwsbrieven, promoties en marketingacties van Rialto Recruitment, kunt u heel eenvoudig zelf uitoefenen. In elke commerciële of marketing e-mail die u in dit verband van ons krijgt, heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Recht van inzage
U kunt uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Als dit het geval is, kan u volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van u bewaren, de categorieën van ontvangers ervan, de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, uw overige rechten, andere bronnen van herkomst van uw gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)
U kunt vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zult u via uw contactpersoon of mail moeten aangeven welke gegevens u precies wil rechtzetten of aanvullen.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan Rialto Recruitment heeft bezorgd, door Rialto Recruitment in elektronische vorm te laten overdragen naar uzelf (via het e-mailadres dat u opgeeft in uw contactpersoon of mail) of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat u opgeeft).

Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
In de gevallen voorzien door de GDPR, zullen wij op uw vraag overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
 • u de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist
 • de verwerking van uw persoonsgegevens door Rialto Recruitment onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
 • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen, maar u deze wel nog nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).
Ten laatste binnen de maand na ontvangst van uw aanvraag zullen wij u schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan uw aanvraag hebben gegeven. Afhankelijk van de moeilijkheid van uw aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we u wel binnen de maand na ontvangst van uw formulier over deze verlenging. In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, …) zult u uw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. U zult hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan uw aanvraag kunnen voldoen.

Beveiliging
Rialto Recruitment NV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen en uw privacy te garanderen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met deze dienstverleners overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Voor meer informatie over het gebruik van onze website verwijzen wij u naar onze Disclaimer.

Als u een vermoeden hebt dat de interactie met de website of uw account en/of gebruikersgegevens niet meer veilig zouden zijn, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over de bescherming van (uw) persoonsgegevens, dan kunt u altijd eenvoudig contact met ons opnemen. Onze DPO bereikt u op privacy@rialtorecruitment.eu

Indien u zich niet kan vinden in de beslissing van onze Privacy Officer, staat het u vrij om een klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of CBPL) via https://www.privacycommission.be

Wijzigingen aan de Privacyverklaring
Deze Privacy Policy is geen statisch document. De situatie kan zich voordoen dat wij deze Privacy Policy moeten aanpassen. Deze aanpassingen publiceren wij uiteraard op onze websites.

Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Wanneer treedt deze policy in werking?
Deze policy treedt in werking op 25 mei 2018 en werd aangepast op 16 december 2020.